Jaffe的分享空間 Rotating Header Image

Nokia電池長大了

老豆日前話我知, 個電話好似有問題… 換左新電話咭後, 個背蓋合唔返埋…

一看之下, 原來係粒電池漲左! 好恐怖, 本來兩邊都係平既電池, 好似充左氣咁, 兩邊都凸起晒… 梗係合唔番埋啦!

心諗, 嘩! 好彩咁岩要換電話咭, 否則老人家一定唔為意… 一陣充充下, 或者用用下爆… 炸親老人家就大大鑊!

拿拿臨買過部新機, 諗住換俾老豆… 點知, 老人家係有啲堅持既… 竟然話唔好用, 一定要用返部舊機… 好啦! 無辦法之下, 唯有買過粒電… 驚買中A貨, 唯有買Momax既副廠電, 之前用開都OK…

上yahoo bid左粒全新, 都係$55蚊, 仲包郵… 直接寫埋老豆個地址寄去, 拎都費事…

攪晒所有野之後, 先記起… 好似幾年前出過單新聞, 就係Nokia宣佈回收問題電池… 咦? 咪就係呢隻型號囉! 就係幾年前登記過換貨, 因為時間夾唔到, 錯過左Nokia派人上門回收既日子… 就咁不了了之… 到幾年後既今日, 粒電終於都如Nokia原料, 肥到就爆…

越諗真係越驚, 越諗真係越好彩…

特此真係要感謝神恩…

網上登記換電既網址原來仲係度:
http://batteryreplacement.nokia.com/batteryreplacement/en/

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: