Jaffe的分享空間 Rotating Header Image

214‧鬼節

無情人既情人節… 可以點去應節呢?

各位大概也可以當農曆七月十四來慶祝一返… 反正… 我相信習俗都相差無幾…

鬼節當日鬼門關大開… 如果當日出街, 極可能會遇見好多痴纏鬼, 一雙一對扭埋係街度un下鍚下… 所以唔想撞鬼, 可選擇留在家中收看喜愛既av節目… (最好選擇國產古裝的, 會比較應節)

切忌貪玩在家中燒衣應節, 因為親朋戚友都會誤會你睇唔開的… 要燒, 可選擇約三五無情既知己(最好係異性)去戶外燒炭… 或者乾柴烈火之下, 會有意外收獲…

如必要外出, 街上遇上污糟野時(例如遇上當眾摷野), 記得講"借過", 及不要太正視…

見到熟人更唔好相認, 因為佢身邊出現既可能同你見開嗰個唔同左樣…

假如你發覺伴侶在214忽然人間蒸發, 非常相信你在之前已經被鬼暗眼… 請放鬆, 鬼節係佢既假期, 佢放假一天而已…

最後, 祝各有情人情人節快樂… 各無情人… 情人節也更要快快樂樂…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: