Jaffe的分享空間 Rotating Header Image

五毫子

五毫子, 究竟價值有幾高呢?

曾經, 見過人係街上跌五毫子, 硬幣叮叮噹噹在地上奔馳… 佢只係望左一眼, 連半點想回頭執既小動作都冇… 或者, 要眾目睽睽之下去追一個五毫子… No Way啦~

發覺 "臉子比五毫子更緊要…"

我就有一個五毫子既故事, 因為五毫子, 我十幾年來都不斷會回憶起這件小事…

城大年代既Final Year Exam, 每朝我都會大清早返學校溫習, 而返學校溫習既路上有一大排檔, 賣白粥油炸鬼… 每朝, 我都會買同一款既早餐 – 皮蛋瘦肉粥加腸粉, 價值$20.5…

考試期間每朝都食同一款, Dry到老闆娘都已經認得我… 最後一日既考試, 我如常去買早餐, 俾錢既時候, 剛冇零頭既五毫子…

老闆娘話: "由得佢啦"
我係都要俾錢佢找… 咁老闆娘就話: "咁你聽日來既時候先一齊俾返啦…"

雖然我明知果日之後, 以後都唔會再去… 但係, 因為只係五毫子, 我就冇出聲… 隨便"嗯"一聲, 件事就完結左… (我以為…)

之後, 我真係一次都冇再去過…

但係, 之後既十幾年… 每當我經過粥檔附近… 都不其然會諗返起呢件往事…

原來, 得到人既恩惠, 雖然只值五毫子, 都可以記一世…

4 Comments

 1. dynamitesing says:

  點解唔特登去一去多謝佢呀但呢個小故事好溫馨呀

 2. 子俊 says:

  早兩個月, 我無渣車返工, 上到巴士, 我前面條友 do 唔到八達通響度摷緊散紙, 到我一 do, 我都無錢喎原來, 然後我搵極都只係得張廿蚊, 然後果條友原來都係得廿蚊, 咁我就話我幫佢入埋, 佢就答我咁第時 "有機會" 見返我就會比返我… (我以為)點知, 中間大大話話響巴士上都見過兩次, 佢當唔識我… hahahaha…

 3. dynamitesing says:

  咁無品架……

 4. 三少 says:

  我試過找錢找多五舊水喎 咁點算好 xdddddddddddddd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: